Biblioteca Escolar

El nostre centre disposa d’una biblioteca oberta a la comunitat educativa. El seu responsable és el Sr. Josep Lluís Agudo Juan, professor del Departament de Llengües. Comptarà amb la col·laboració de Olga Reverter Nolla i de l’Equip Docent del Departament de Llengües. En aquesta pàgina trobareu els serveis que ofereix i les activitats que realitza al llarg del curs.