Història

L’institut

L’Institut Sòl-de-Riu és un centre d’ensenyaments secundaris de titularitat pública depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El nostre centre es troba a Alcanar, municipi situat a l’extrem més meridional de Catalunya a la comarca del Montsià formant part de les Terres de l’Ebre.  Per aquesta ubicació estratègica en la cruïlla amb les Terres del Sénia,  per les seves instal·lacions i per l’equip de professionals que des de fa vint anys ofereixen els seus serveis, l’Institut Sòl-de-Riu s’ha consolidat com un referent de l’ensenyament d’ESO, Cicles Formatius i Batxillerat tant a les comarques del sud de Catalunya com de les veïnes del nord del País Valencià. A l’Institut Sòl-de-Riu d’Alcanar s’hi imparteixen en règim de jornada intensiva els següent ensenyaments reglats: ESO, Batxillerat en la modalitat de humanitats i ciències socials i la modalitat de ciències i tecnologia i Cicles Formatius de Grau Mitjà (amb una oferta correposnent a la branca professional de manteniment electromecànic).

El total d’alumnat escolaritzat al centre se situa normalment al voltant de  450-500 alumnes distribuïts segons la següent estructura de grups: 12 grups d’ESO (3 línies per curs), 3 grups de Batxillerat (2 grups de 1r BAT i 1 grup de 2n BAT, tot i que en alguns cursos la relació s’inverteix) i 2 grups de CFPM (2 grups del cicle de manteniment), variant en funció de la demanda d’estudis (el centre ha oferit històricament estudis del CFPM de la branca administrativa).  A l’actualitat, aproximadament una quarta part de l’alumnat prové de fora de Catalunya, encara que gairebé tots són catalanoparlants. L’alumnat procedeix, bàsicament, de les dos escoles públiques (Escola Joan Baptista-Serra i Escola Marjal) del municipi. El nombre total d’alumnes del centre està bastant estabilitzat i les oscil·lacions d’un curs a l’altre són poc importants.

Les instal·lacions del nostre centre ens permeten disposar d’una de les més complertes ofertes educatives de les nostres  comarques, destacant els següent serveis:

 • Grups d’entre 20 i 30 alumnes per aula.
 • Seguiment individualitzat dels alumnes.
 • Amplis espais i instal·lacions esportives.
 • Dos modalitats diferents en estudis de batxillerat.
 • Dos cicles formatius de grau mitjà.
 • Multitud d’aules específiques diferents per a facilitar l’aprenentatge pràctic.
 • Psicòlegs al servei dels alumnes.
 • Orientació acadèmica i assessorament professional.
 • Ordinadors amb connexió a xarxa local i Internet de banda ampla per als alumnes.
 • Pàgina WEB per a informació general.
 • Biblioteca amb servei de préstec.
 • Pràctiques i estades en empreses.
 • Alt grau d’inserció professional.
 • Horaris acadèmics intensius en franja de matí que permeten realitzar altres activitats extraescolars.

A partir del curs 2014-2015 el centre compta amb un nou equip directiu sota la direcció de la Sra. Carme Caballer i des de setembre de 2015 té aprovat un Projecte Educatiu de Centre renovat i aprovat pel Consell Escolar.

Tanmateix, també podeu consultar el Projecte de Direcció renovat per als cursos 2018 fins 2022.