Participació en el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme

marcpluri_top_540

A partir d’aquest curs escolar 2015-2016 l’Institut Sòl-de-Riu s’integra en Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) i ha començat a participar en les accions formatives que se’n deriven adreçades al professorat de l’equip impulsor del projecte. Participar en el GEP és una oportunitat i un privilegi restringit a un nombre molt limitat de centres a Catalunya. Estem per tant molt il·lusionats i satisfets de poder-hi ser, ja que representa implícitament un segell de qualitat de reconeixement a la tasca educativa que fa i ha fet l’Institut Sòl-de-Riu al llarg dels anys. Amb aquesta participació el nostre centre dona continuïtat a iniciatives  d’integració lingüística prèvies amb metodologia AICLE com ara el programa PELE desenvolupat en anteriors cursos acadèmics del 2010 al 2012,  juntament amb altres activitats del Departament de Llengües Estrangeres en col·laboració amb la resta de departaments didàctics de l’institut.

D’altra banda aquesta acció pretén donar compliment efectiu al desplegament d’un objectiu clau del nou Projecte Educatiu de Centre recentment aprovat, vinculat en particular al projecte lingüístic de centre a nivell global:

  • Impulsar la lectura i el multilingüisme com a base per a l’èxit escolar, fomentant especialment el gust per la lectura del nostre alumnat per consolidant l’hàbit de lectura independent, diari i reflexiu,que formen lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text.

I és que l’objectiu del centre pel que fa a l’ús de llengües, ha d’anar més enllà del català i castellà, i en llengües estrangeres ha de ser ambiciós si pensem en termes de formació de futurs ciutadans d’un món més globalitzat que mai. Com sabeu, la primera llengua estrangera d’oferta educativa del centre és l’anglès i la segona el francès. Cal orientar, però, l’ensenyament-aprenentatge de totes dues llengües, enteses coma eines bàsiques a nivell instrumental, com un procés més viu i menys academicista, més orientat a l’ús i ala pràctica que no al context restringit de l’aula. Per aquest motiu es proposa en el nostre PEC:

a) El foment i la programació d’intercanvis i viatges a l’estranger.

b) La participació en programes educatius internacionals i processos de certificació lingüística.

c) La cooperació amb professorat nadiu de suport a la conversa.

d) La impartició d’una part del currículum en llengua estrangera.

e) L’impuls a la formació en idiomes del professorat del centre

A nivell general del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern,  i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

Les actuacions innovadores en els àmbits d’organització escolar, disseny curricular i aplicació metodològica a l’aula donen continuïtat a l’autonomia de centre en el seu desplegament i consolidació al Projecte Lingüistic, i les línies d’aplicació del pla de lectura escolar, el treball transversal de les competències bàsiques i les accions de col·laboració per a la resolució de problemes previstes en els plantejaments avaluadors de la OCDE 2015.

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

En el nostre centre, la proposta d’integració curricular en llengua anglesa d’una matèria no lingüística s’iniciarà per l’àrea de Matemàtiques de forma prioritària, i anirà progressivament afegint altres àrees d’àmbit o vinculades a mesura que avancem en la primera fase del projecte durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017. Ara tot just fem les primeres passes, aquest és però un projecte de llarg recorregut, que integrat en el PEC, ha de ser sostenible a nivell organitzatiu, amb continuïtat de futur i del qual anirem informant puntualment a la comunitat educativa a mesura que es vagi desplegant.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>