PREINSCRIPCIÓ ALS CICLES FORMATIUS D’FP

PREINSCRIPCIÓ ALS CICLES FORMATIUS D’FP

INSTITUT SÒL DE RIU                         Codi de centre   43007087

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Cicles de grau mitjà de formació professionals i arts plàstiques i disseny

  • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 2 al 8 de juny
  • Matrícula: 1 al 7 de setembre

Cicles de grau superior de formació professional i arts plàstiques i disseny

  • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 10 al 17 de juny
  • Matrícula: 1 a 7 de setembre

QUI HA DE FER PREINSCRIPCIÓ

  • Tot l’alumnat que vulgui cursar un cicle formatiu, encara que sigui en el mateix centre on està cursant altres ensenyaments.

REQUISITS PER PODER CURSAR CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, 
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, 
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), 
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP), 
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, 
  • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI), 
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, 
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova. 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  • tenir el títol de batxillerat, 
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista, 
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, 
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari, 
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP), 
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, 
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.    Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

COM ES FA LA PREINSCRIPCIÓ

Podeu trobar informació en aquesta pàgina. També podeu trucar al telèfon del centre 977731026.

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

  1. Les persones que han estat escolaritzades a Catalunya des del curs 2015/16 i que disposen d’un sistema d’identificació digital, poden utilitzar la sol·licitud electrònica, que facilita la recuperació de les dades de l’alumna o alumne que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya. Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies.En aquest cas, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació.
  2. En el cas que el criteri de prioritat no es pugui validar electrònicament, caldrà enviar la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, junt amb el resguard de la sol·licitud, per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció i en el termini establert.
  3. En el cas que no sigui possible emprar la sol·licitud electrònica, es podrà utilitzar la sol·licitud en suport informàtic i caldrà fer arribar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc, en el termini establert, mitjançant un correu electrònic a la bústia oficial del centre. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’ha d’enviar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne, així com la documentació acreditativa del criteri de prioritat, escanejada o fotografiada per les dues cares. En el cas de la sol·licitud en suport informàtic, no es considera presentada la sol·licitud fins que no s’ha enviat el correu electrònic amb la documentació.

         Correu de l’Institut Sòl de Riu:   e3007087@xtec.cat

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic o de la recepció de la documentació.

 1. En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d’organitzar l’atenció al ciutadà per a la presentació de la sol·licitud assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Per demanar cita prèvia s’ha de trucar al telèfon 977731026

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar per correu electrònic el DNI o NIE escanejat o fotografiat per les dues cares, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard de la sol·licitud); o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar, escanejats o fotografiats per les dues cares, els documents següents:

  • El DNI o NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris. 
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
  • El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris. 

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

Encara no està disponible

ELS NOSTRES CICLES FORMATIUS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>