CFGM Manteniment Electromecànic

Presentació CFGM Manteniment Electromecànic INS Sòl-de-Riu d’Alcanar

Relació de professorat assignat a l’equip docent de Formació Professional:
Curs 2021-2022
ASSIGNACIÓ DE PROFESSORAT A LA REUNIÓ D’EQUIP DOCENT DE FP
professor/a IM10
nom i cognoms 1r 2n
Joaquim Alonso MP3,MP6 MP4,MP7,MP11
Julià Bonfill MP1,MP2,MP5 MP11, TU
Toni Ferreres MP1, TU  MP11
Vicent Ruiz MP10
Gonzalo Sanz MP3, MP8 MP4, MP9, MP11