CFGM

Presentació CFGM Manteniment Electromecànic INS Sòl-de-Riu d’Alcanar

Relació de professorat assignat a l’equip docent de Formació Professional:
Curs 2018-2019
ASSIGNACIÓ DE PROFESSORAT A LA REUNIÓ D’EQUIP DOCENT DE FP
professor/a IM10
nom i cognoms 1r 2n
Lluch, Alfredo M1,M2,M5 M1,M2,M5,M7
Alonso, Joaquim M3,M4 M1,M4,M6,M7
Pallarés, Claudi M3, M9 M6,M7
Julià Bonfill M1,M2,M5 M2,M7
Ema, Àngel  M4,M8  
Ruiz, Vicent M10