CFGM Vídeo, Discjòquei i So

Relació de professorat assignat a l’equip docent de Formació Professional:
Curs 2020-2021
ASSIGNACIÓ DE PROFESSORAT A LA REUNIÓ D’EQUIP DOCENT DE FP
professor/a IS10
nom i cognoms 1r  
Piñol, Núria MP1, MP2, MP4,MP7, TU  
Nolla, Pol MP1, MP2, MP4,MP7  
Ruiz, Vicent MP10  
Canalda, Manel MP8

 

Vídeo Discjòquei i So és el nom amb que el Departament d’Educació ha anomenat a l’únic cicle de grau mitjà de la família d’imatge i so.

El contingut d’aquest cicle formatiu serveix per a que l’alumnat fonamenti els coneixements en l’àmbit audiovisual perquè pugui desenvolupar-se en dos àmbits: una opció és incorporar-se  en el món laboral com assistent, i l’altra opció serà continuar amb els estudis amb un grau superior per tal d’aprofundir en els coneixements d’aquest àmbit.

Per tant, aquest cicle formatiu tracta una part molt important relacionada amb el so, el senyal, l’enregistrament o l’emissió, però també amb la imatge, ja sigui amb presa fotogràfica com de vídeo i el seu posterior tractament. Així doncs l’alumnat es pot desenvolupar en un camp professional molt ampli.

A l’ institut disposarem el proper curs 20/21 d’un laboratori audiovisual al centre i, per al curs 21/22, un laboratori de so, també disposem de 2 aules d’informàtica.  Amb tot plegat podràs aprendre entre altres coses:

 • Instal·lació i Muntatge d’Equips de So
 •  Captació i Enregistrament de So
 •  Control, Edició i Mescla de So
 •  Preparació de Sessions de Videodiscjòquei
 •  Animació Musical en Viu
 •  Animació Visual en Viu
 •  Presa i Edició Digital d’Imatge

ESTUDIS

Tècnic o tècnica en Vídeo, Discjòquei i So
Codi: CFPM IS10

Aquests estudis capaciten per realitzar sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Qui pot accedir a aquest cicle?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 •  haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 •  tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 •  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 •  tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 •  haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 •  tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Quins tràmits tinc que fer per matricular-me?

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Quines sortides professionals té aquest cicle?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral relacionat amb la indústria audiovisual i espectacles com a:

 •  Ajudant/a de so en televisió
 •  Microfonista de cinema i vídeo
 •  Microfonista de concerts musicals
 •  Microfonista d’espectacles escènics
 •  Ajudant/a de muntatge de so en cinema
 •  Discjòquei
 •  Videojòquei
 •  Videodiscjòquei
 •  Jòquei de llums (light-jokey)
 •  Retocador/a fotogràfic/a digital

Quines sortides acadèmiques té aquest cicle?

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 •  al batxillerat,
 •  a un cicle de grau superior de formació professional

 Més informació: