PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC 2017-2018

  • Dates: 2-4 de Maig de 2017
  • Prova Oral i Escrita: 8 de Maig a les 16 hores al Centre
  • Llistes definitives: 12 de Maig de 2017

Documentació a portar a la preinscripció:

  1. Original i fotocòpia DNI del tutor/a
  2. Original i fotocòpia de l’alumne/a
  3. Nota mitjana de 1er a 3er. ESO, original i fotocòpia
  4. En cas que tingui el B1 portar original i fotocòpia
  5. En cas que hagi fet la prova en un altre centre portar justificant acreditatiu
  6. Original i fotocòpia del llibre de família
  7. Número del RALC ( registre de l’alumne/a)
En horari d’oficina 9 a les 14 hores