Resultat votacions Consell Escolar 2018

Renovació dels membres del consell escolar: Convocatòria del 5 de novembre al 30 de novembre de 2018

RESULTATS DE LES VOTACIONS

Us comuniquem que els resultats de les votacions per la renovació dels membres del consell escolar. ha estat la següent:

Sector pares, mares i tutors legals dels alumnes

  • Núria Álamo López
  • Maite Narváez Seixa

Sector alumnes

  • Fran Ruiz Fernández

Sector professorat

  • Benjamí Donat Rubio
  • Sergi Barceló Trigueros

Sector PAS

  • Esther Blas Carcereny