Pla de foment de la lectura

El nostre centre aposta pel foment de la lectura, per aquest motiu, tot l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, cursa durant un trimestre, dins de la franja d’optatives, una optativa de lectura.

Aquesta optativa és d’una hora setmanal de lectura en català i una hora setmanal de lectura en castellà.

Els llibres de lectura d’aquesta optativa, són del centre i el professorat encarregat fa un seguiment de la feina feta per l’alumnat, que presenta informes de lectura.

També, compten en ocasions amb la visita dels autors dels llibres, per tal de comentar les lectures.

Ens ha visitat  Miquel Arguimbau  que és l’autor de L’estàtua sense rostre, novel·la que el nostre alumnat ha llegit a l’optativa de lectura. Els nostre alumnat ha pogut aprofitar per fer-li preguntes sobre la feina dels escriptors, els seus llibres i en concret sobre Egipte, país en el qual es centra la història d’aquest llibre. Fotografies de la visita.

estatua

luki

socorro