Programació i robòtica

Dins de la matèria de tecnologia, l’alumnat treballa la programació a 1r d’ESO, amb el programa scratch:

D’altra banda, a 3r d’ESO, l’alumnat participa en el programa mschools student awards, dins de l’entorn del mobile world. Creant apps per a mòbils: