Optatives curs 2018-2019

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO, té una franja d’optatives trimestral, de 2 hores setmanals.

Segons la tria de l’alumnat, s’ha assignat un número aleatori, de l’1 al 120 i en base a aquest ordre aleatori s’ha començat a distribuir l’alumnat, tenint en compte les seves peticions.

Podeu consultar l’adjudicació, dels dos cursos i tots els trimestres, al taulell d’anuncis de la web:

Les optatives començaran la propera setmana, dilluns 17 de setembre de 2018.