Previsió meteorològica 28.02.18

Us adjuntem el comunicat, que aquesta tarda, ens ha fet arribar la Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat:

“Segons informacions de Protecció Civil, les previsions meteorològiques, han empitjorat per demà dimecres i per tant s’ha d’evitar al màxim l’ús dels vehicles i el transport escolar serà anul·lat.

Donades les prediccions, en el cas que demà al vostre municipi la neu hagi quallat i això suposi dificultats per arribar tant del professorat com de l’alumnat al centre, no és podrà garantir l’activitat acadèmica normalitzada.

Per tant els centres han de romandre oberts amb serveis mínims.”

Qualsevol nova informació s’actualitzarà a la web del centre.

Us adjuntem, darrer comunicat: NEUCAT

Projecte l’Amic Gran 3r ESO

Avui l’alumnat de 3r d’ESO, de forma voluntària, ha engegat amb il.lusió un projecte nou anomenat “l’amic gran”, que va dirigit a l’alumnat de 1r d’ESO.

L’objectiu és afavorir l’acollida i l’acompanyament durant el curs d’algun alumnat de primer curs.

Els voluntaris i voluntàries s’ofereixen per ajudar l’alumnat nou en els estudis, en la resolució de petits conflictes, en aclarir dubtes que tinguin sobre les normes del centre….

En definitiva, aquest projecte pretén desenvolupar actituds i habilitats de relació positiva i així millorar la convivència al centre.

Taller primers auxilis 4 ESO

Avui l’alumnat  de 4t d’ESO ha fet un taller de primers auxilis.  L’objectiu principal d’aquest taller és donar a l’alumnat nocions bàsiques sobre l’actuació en casos d’emergència, ja sigui per malaltia o accident. El mètode didàctic principal ha estat demostratiu: s’han exposat uns continguts i simultàniament s’han portat a la pràctica algunes activitats. En aquest taller l’alumnat ha pogut treballar la competència científic-tecnològica i ,així mateix, la competència social.

Competències Bàsiques 4t ESO

L’alumnat de 4t d’ESO, està fent avui, 6 de febrer i demà les proves de competències bàsiques, proves que es passen a tot l’alumnat de Catalunya.

S’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès i alemany), en matemàtiques i en l’àmbit cientifico-tecnològic.

Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu.