Entorn tecnològic

Totes les matèries tenen un entorn digital de suport i complement, amb continguts creats específicament. El moodle. Al qual poden accedir de forma lliure, tant l’alumnat com les famílies.

A part hi ha dues matèries, que no fan servir llibre de text i tot el seu suport està online, a la plataforma: Tecnologia i Visual i Plàstica.

D’altra banda, tot l’alumnat del centre disposa de correu electrònic corporatiu, amb l’extensió @institutsantandreu.com, per tal de tenir tant la comunicació amb el professorat i tots els serveis de google de treball cooperatiu, per tal de fer els treballs del centre.

L’alumnat no porta ordinador propi al centre, el centre disposa de portàtils que es fan servir segons les necessitats de les matèries.

Disposem de dos armaris amb 30 portàtils:

A més de 15 portàtils al laboratori de ciències i 15 portàtils a l’aula de pràctiques de tecnologia: