2a. Llengua estrangera

El centre ofereix la possibilitat de cursar el francés, com a segona llengua estrangera, a partir de 3r d’ESO.