Competències bàsiques 4t ESO

Els dies 17 i 18 de febrer el nostre alumnat de 4t d’ESO realitzarà les proves de competències bàsiques.

Es tracta d’unes proves que avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i anglès), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica.  

És una avaluació externa  que té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

En el document que us adjuntem podeu trobar més informació: Competències bàsiques