Projecte Salut i Escola

 

L´institut Roseta Mauri està dins del projecte Salut a l´escola on l’objectiu principal és vetllar per la salut alimentària i afectiva de tots els alumnes del centre amb la finalitat que millorin el seu rendiment acadèmic i evitar el sobrepès.

Volem conscienciar els pares de la importància de seguir els suggeriments  establerts pel centre per tal de millorar el seu rendiment acadèmic i concentració i alhora millorar el nostre entorn.

Aquest curs 2016-17 l’institut tindrà el recolzament del programa salut i escola amb una infermera del CAP setmanalment. Ho hem d’aprofitar!

Infermera: Sònia Garcia
Responsable INS: MEugènia Vilella
Horari: cada dimarts 11.15-13.15h al despatx de davant de consergeria.
Demanar consulta: tutor/a, MEugènia o al mail: salutiescola@iesrosetamauri.org

Tríptic Salut i Escola

PROGRAMA “Tu i Alícia per la Salut”

Programa TAS

El programa TAS ( tu i alícia per la salut), té com objectiu principal  assegurar que els joves adquireixin els coneixements, habilitats i destreses necessàries per evitar que en el futur desenvolupin malalties relacionades amb uns mals hàbits alimentaris i de salut, és a dir, millorar-ne la qualitat de vida.

Per assolir aquest objectiu, s´esperen aquests resultats:

  • Conèixer els hàbits dels estudiants adolescents espanyols.
  • Que els estudiants coneguin com cal menjar i l’activitat física que cal realitzar per mantenir una bona salut, i aconseguir que s’adonin de les diferències que existeixen entre el que mengen i l’activitat física que realitzen i el que recomanen els experts.
  • Convertir a aquests estudiants en els estrategs per oferir propostes i solucions (adaptades a la seva generació, estil de vida i preferències) per millorar els hàbits incorrectes.
  • Aprofitar la figura del “gran de l’escola” per crear referents entre els més petits i així, alhora que els grans adquireixen uns hàbits correctes aconseguirem que els més petits els imitin.
  • Convertir la cuina en una eina realment útil per ajudar a gestionar l’alimentació.
  • Crear una xarxa de centres on engegar el programa, establint una xarxa d’intercanvi de materials, metodologies, resultats, idees, etc.
  • Adaptar aquest programa perquè la resta dels centres nacionals o internacionals que ho desitgin, tinguin un recurs didàctic (adaptat a la realitat dels adolescents, fet pels propis adolescents) per treballar els hàbits de salut a l’escola.

Aquest projecte va començar amb una formació de la professora responsable ( M Eugènia Vilella) a St  Benet de Bages, seguidament s´ha fet  una recollida          d´informació alimentària durant una setmana dels alumnes de 3rA,un registre informàtic d’ aquesta informació i en breu tindrem un taller a l’institut el dia 26 de Gener de 2012 sobre hàbits alimentaris.

Per fer aquest estudi varen ser seleccionats 100 instituts de tot el país amb un total de 3000 alumnes.

Per més informació: http://www.programatas.com/

 

Els alumnes de 3r A de la ESO ja ha presentat el projecte d’hàbits alimentaris al projecte TAS de la fundació Alicia.