Projecte Salut i Escola

 

L´institut Roseta Mauri està dins del projecte Salut a l’escola on l’objectiu principal és vetllar per la salut alimentària i afectiva de tots els alumnes del centre amb la finalitat que millorin el seu rendiment acadèmic i evitar el sobrepès.

Volem conscienciar els pares de la importància de seguir els suggeriments  establerts pel centre per tal de millorar el seu rendiment acadèmic i concentració i alhora millorar el nostre entorn.

Aquest curs 2018-19 l’institut tindrà el recolzament del programa salut i escola amb una infermera del CAP setmanalment. Ho hem d’aprofitar!

Infermera: Sònia Garcia
Responsable INS: MEugènia Vilella
Horari: cada dimarts 11.15-13.15h al despatx de davant de consergeria.
Demanar consulta: tutor/a, MEugènia o al mail: salutiescola@iesrosetamauri.org

PROGRAMA “Tu i Alícia per la Salut”

Programa TAS

El programa TAS ( tu i alícia per la salut), té com objectiu principal  assegurar que els joves adquireixin els coneixements, habilitats i destreses necessàries per evitar que en el futur desenvolupin malalties relacionades amb uns mals hàbits alimentaris i de salut, és a dir, millorar-ne la qualitat de vida.

Per assolir aquest objectiu, s´esperen aquests resultats:

  • Conèixer els hàbits dels estudiants adolescents espanyols.
  • Que els estudiants coneguin com cal menjar i l’activitat física que cal realitzar per mantenir una bona salut, i aconseguir que s’adonin de les diferències que existeixen entre el que mengen i l’activitat física que realitzen i el que recomanen els experts.
  • Convertir a aquests estudiants en els estrategs per oferir propostes i solucions (adaptades a la seva generació, estil de vida i preferències) per millorar els hàbits incorrectes.
  • Aprofitar la figura del “gran de l’escola” per crear referents entre els més petits i així, alhora que els grans adquireixen uns hàbits correctes aconseguirem que els més petits els imitin.
  • Convertir la cuina en una eina realment útil per ajudar a gestionar l’alimentació.
  • Crear una xarxa de centres on engegar el programa, establint una xarxa d’intercanvi de materials, metodologies, resultats, idees, etc.
  • Adaptar aquest programa perquè la resta dels centres nacionals o internacionals que ho desitgin, tinguin un recurs didàctic (adaptat a la realitat dels adolescents, fet pels propis adolescents) per treballar els hàbits de salut a l’escola.

Aquest projecte va començar amb una formació de la professora responsable ( M Eugènia Vilella) a St  Benet de Bages, seguidament s’ha fet  una recollida d’informació alimentària durant una setmana dels alumnes de 3rA, un registre informàtic d’aquesta informació i un taller a l’institut sobre hàbits alimentaris.

Per fer aquest estudi varen ser seleccionats 100 instituts de tot el país amb un total de 3000 alumnes.

Per més informació: http://www.programatas.com/

 

Els alumnes de 3r A de la ESO ja ha presentat el projecte d’hàbits alimentaris al projecte TAS de la fundació Alicia.

Curs 2018/2019

L’institut Roseta Mauri ha participat amb la Marató de TV3 2018: Investiguem amb el càncer, amb les activitats següents:

Xerrades de sensibilització sobre el càncer als alumnes de 3r i 4t de la ESO.

Venda d’objectes de l’associació AFNOC que es dedica a ajudar a famílies amb nens amb càncer a la província de Tarragona

 

Visualització de la pel·lícula: La decisión de Anne, on els alumnes han aportat un donatiu.

Amb totes aquestes activitats sumarem uns diners que donarem a la Marató de TV3.