#aquiproubullying

#aquiproubullying

El centre ha estat escollit per formar part del Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció davant de l’assetjament escolar. Amb la participació de tota  la comunitat educativa, el programa incideix en la sensibilització en la prevenció de l’assetjament i la seva eradicació; la detecció i la intervenció, davant possibles situacions d’assetjament entre iguals; la implicació de l’alumnat per prevenir-lo i, si s’escau, detectar-lo. Té una durada de dos cursos. En el primer es du a terme la formació, l’elaboració del projecte de centre, la implementació i l’avaluació.

Enllaç