Projecte de robòtica. First Lego League

El projecte de robòtica FIRST LEGO League suposa la integració dels continguts curriculars de l’àrea de Tecnologia amb valors imprescindibles per a joves que es troben en el procés de formació com ara la innovació, la cooperació, el treball en xarxa i l’emprenedoria.
El projecte s’estructura en tres grans blocs: dissseny i programació, desenvolupament i defensa d’un projecte i exposició dels valors d’equip.
L’equip LEGO de l’Institut prepara la competició a través d’una matèria optativa amb alumnes de 3r d’ESO i fa del treball cooperatiu la seva base més ferma.

Visiteu el nostre bloc!