Projecte Audiovisuals

En un món on els mitjans de comunicació en general i els audiovisuals en particular, permeten l’accés directe a una informació cada cop més global i on els adolescents representen el grup de població amb més impacte de les noves tecnologies, l’escola com a lloc de formació i aprenentatge té una responsabilitat cabdal a l’hora de proporcionar visions crítiques i eines d’aprenentatge que permetin fer-ne un us racional i coherent.

A partir d’aquesta reflexió, l’INS Roseta Mauri de Reus impulsa, ja a l’inici del curs 2008/09 un projecte de Ràdio a l’Escola amb l’objectiu de formar alumnes competents en la societat del coneixement i capaços de fer front als reptes que imposa una societat en canvi constant.

Conscients de que la ràdio és el mitjà de comunicació menys usat pel sistema educatiu d’una manera sistemàtica, i de que cal aprofitar les seves potencialitats educatives en la seva vessant de tecnologia de la informació i de comunicació (TIC) es crea el projecte Fem Ràdio.

Al llarg d’aquestos tres anys els nostres alumnes han produït sis magazins i dos ràdio novel·les. Al curs 2009-10 el treball fet, va ser reconegut pel Consell Audiovisual de Catalunya amb dos segons premis i al curs 2010-11 amb un quart premi.