Valors de futur

Programa d’educació financera iniciativa de BBVA. L’objectiu del programa és que els alumnes de tercer d’ESO aprenguin valors associats al bon ús dels diners, com la solidaritat, la responsabilitat, l’esforç i l’estalvi. Durant el curs 2017-2018, l’institut participarà en una “Campanya d’estalvi solidària”  i en un taller de “Com obrir un compte corrent”.

– «DESAFIO JUNIOR EMPRESARIAL»: Es tracta d’una competició entre grups d’alumnes de diferents instituts que han de redactar un pla d’empresa en tres passos a partir de la seva pròpia idea empresarial. Participen els estudiants de primer de batxillerat que fan la matèria d’«Economia de l’empresa». Compten amb l’ajuda d’un professor d’ESIC.

– «REPTE EMPRÈN»: És una iniciativa de l’Obra Social de la Caixa per aprendre a emprendre. És una proposta pedagògica que permet treballar l’emprenedoria a l’aula i promoure el desenvolupament de les competències bàsiques de l’alumnat. Parteix de l’aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu. Tots els equips que desenvolupin un projecte poden presentar-se al premi, optar a participar a un Campus d’emprenedoria i guanyar un viatge a l’epicentre mundial de la innovació tecnològica. Els alumnes de l’institut que cursen «Emprenedoria» a tercer d’ESO i «Economia i empresa» a quart d’ESO i Batxillerat tenen la possibilitat de participar en el programa.

– COPA CANGUR: Activitat  convocada per la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques). És un concurs de resolució de problemes en 60 minuts. Les preguntes tenen diferents nivells de dificultat. Cada equip estarà compost per 7 alumnes. Un màxim de 4 podran ser de 3r d’ESO i l’equip es completarà amb alumnes de 2n d’ESO o, excepcionalment, de 1r d’ESO. Els equips participants s’entrenaran els dilluns a la tarda amb els professors/es de matemàtiques. Aquest curs 2017-2018, la prova tindrà lloc el 25 de gener de 2018.

– PROVES CANGUR: És un concurs de matemàtiques amb l’objectiu d’acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès. La competició es porta a terme anualment el mes de març. Les competències que es posen a les Cangur són una combinació entre la lògica i les matemàtiques, no únicament el coneixement de fórmules. La competició consisteix en un test de 30 preguntes. La prova s’ha de realitzar en 75 minuts (una hora i quart).