Projecte Tutoria entre iguals

És un projecte de centre impulsat des de la Comissió d’atenció a la diversitat i coordinat pel Departament d’Orientació educativa.  Un alumne de 4t d’ESO es converteix en referent i tutor d’un alumne de 1r d’ESO. Forma part de l’acollida que el centre dóna als alumnes que acaben d’incorporar-se a l’etapa secundària amb els següents objectius:

• Afavorir la incorporació dels alumnes de primer, disminuint possibles situacions conflictives.
• Proporcionar als alumnes tutors habilitats i estratègies competencials.
• Millorar l’autoestima.
• Ajudar en  la planificació i organització dels estudis dels més petits.
• Crear vincles afectius entre els alumnes que els ajudi en el seu desenvolupament futur (que vagi més enllà de les trobades organitzades en el projecte).