Preinscripció i Matrícula 2020-21

Aquí teniu disponible tota la informació sobre la preinscripció i matrícula pel curs 2020-21.

Estudis Gestió Mitjà Dates
ESO
Preinscripció
Telemàtica * 13 al 22 maig
Presencial amb cita prèvia ** 19 al 22 maig
Matrícula Telemàtica o presencial 13 al 17 juliol
BATXILLERAT
Preinscripció Telemàtica 27 maig al 3 juny
Matrícula
Telemàtica o presencial
8 al 14 juliol
7 al 10 setembre (alumnat pendent de l’avaluació de setembre)
*Sol·licituds telemàtiques: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
**Cita prèvia a partir del 13 de maig. Instruccions a la página web del centre.

Com a prevenció davant el coronavirus, es recomana la preinscripció telemàtica.

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LA PREINSCRIPCIÓ

Del 19 al 22 de maig, de les 9:00h. a 13:30h

PREINSCRIPCIÓ ESO

Aquest procediment és per alumnes nous, no pels alumnes que ja estan matriculats al centre aquest curs 2019-2020.

 

 1.- DEL 13 AL 22 DE MAIG (PROCEDIMENT TELEMÀTIC)

Pas 1. Empleneu el formulari oficial a través del portal preinscripcio.gencat.cat. Si opteu en primera opció per l’Institut ROSETA MAURI, cal que indiqueu el codi de centre 43010852 en primera opció en la vostra sol·licitud

Pas 2. Envieu el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa, escanejada o fotografiada, al correu electrònic oficial per a la preinscripció del centre demanat en primera opció. Des de l’institut els confirmarem la recepció de la sol·licitud.

Correu electrònic oficial per a la preinscripció: preinscripcio@iesrosetamauri.org

Quins documents necessito?

El resguard de la sol·licitud s’ha d’enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Més informació sobre la documentació a presentar i els criteris de prioritat a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

DUBTES: Per qualsevol dubte, enviar un correu a preinscripcio@iesrosetamauri.org especificant: nom de l’alumne/a, nom del qui fa la consulta, curs al qual vol realitzar la preinscripció, telèfon de contacte i dubte.

 

2.- DEL 19 AL 22 DE MAIG PRESENCIAL

(casos excepcionals i només amb cita prèvia)

Per demanar cita prèvia s’ha de fer a partir del dia 13 de maig per telèfon al centre (618 43 11 74 o al 977 30 11 89. – Horari d’atenció telefònica: de 9:00hs a 13:30hs).

  1. Empleneu el formulari de sol·licitud.
  2. Presenteu els formularis i la documentació acreditativa a la secretaria del centre.

 

ATENCIÓ AL PÚBLIC PER TELÈFON: a partir del 13 de maig, matins de 9.00h a 13.30h. Telèfons: 618 43 11 74 i 977 30 11 89.

L’atenció presencial en els centres educatius per a la presentació de sol·licituds només es podrà fer del 19 al 22 de maig.

 

Aspectes a TENIR EN COMPTE quan es faci presencialment:

  • Cal venir al centre el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  • Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Recomanem que porteu el vostre propi bolígraf.
  • Recomanem portar mascareta i guants.
  • En cap cas, no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.