Projecte EPI

El projecte EPI Jove té com objectiu fer arribar informació als joves sobre diferents àmbits de la seva vida per tal de treballar la igualtat d’oportunitats i la no violencia masclista a través de la dinamització i la informació. És per aix , que es facilita i es potencia l’apropament entre els centres d’ensenyament i els espais juvenils del municipi mitjançant la coordinació d’activitats conjuntes i complementàries. Les activitats englobades en el projecte EPI Jove parteixen d’una metodologia participativa i fomenten experiències que connectin l’equipament escolar amb l’entorn social i cultural del jovent i impulsant projectes de participació on els alumnes s’impliquin, prenguin decisions i es comprometin tant amb el centre com amb l’entorn que els envolta.