Equip directiu

 

Directora Pepa Belló Pastor e3010852@xtec.cat
Cap d’estudis Carme López Romero e3010852@xtec.cat
Secretària Núria Ribé Cabanillas
e3010852@xtec.cat
Coordinador pedagògic Dolors Varea Santiago e3010852@xtec.cat