Equip directiu

 

Directora Carme López Romero e3010852@xtec.cat
Cap d’estudis Sofia Gómez Montón e3010852@xtec.cat
Secretària Núria Ribé Cabanillas
e3010852@xtec.cat
Coordinador pedagògic Carme Perales Ramírez e3010852@xtec.cat