Projecte SMILE

Aquest projecte ( Sudent Mobility In Learning English) és un programa de treball conjunt entre la Universitat Rovira i Virgili i alguns Instituts de secundària del territori de Tarragona. Aquest és el segon curs que nosaltres el desenvolupem. Està especialment dissenyat per impulsar l’ús de les llengües estrangeres als centres de secundària , els quals al mateix temps esdevenen centres de pràctiques per als alumnes ERASMUS que vénen a aquesta universitat procedents d’altres països. Aquests alumnes treballen com language assistants i obtenen 6 crèdits després de completar 40 hores de treball en els centres de secundària assignats.