Projecte de teatre

L’Institut Roseta Mauri desenvolupa  un projecte de teatre  des del curs 2011-2012. Els alumnes participants són  de segon cicle d’ESO, els quals porten a terme totes les tasques  necessàries per representar una obra teatral (són maquilladors, encarregats de vestuari, de perruqueria, atrezzo…)  . És un exercici d’aprenentatge-servei d’uns alumnes envers uns altres, treballen conjuntament. D’aquesta manera, adquireixen responsabilitats i compromisos en un entorn de treball en equip per tal d’experimentar la satisfacció del treball ben fet, com a individus i com a membres d’un equip.

En aquest entorn, es treballen de manera transversal aspectes propis del currículum dels alumnes, però també altra mena d’habilitats socials i d’autoconeixement (expressivitat, autonomia, atenció, coordinació…) que poden ajudar-los a créixer com a persones. I tot això  en un ambient que no deixa de ser per a ells diferent, motivador, atractiu  i lúdic.