Tutoria entre iguals de 1r i 3r d’ESO

Els alumnes de 1r i 3r d’ESO dissenyen el logotip per al projecte de Tutoria entre iguals.