Programa de Suport Vital Bàsic a l’Escola

L’institut Roseta Mauri ha estat reconegut per la seva participació durant els darrers 4 anys en el Programa de Suport Vital Bàsic a l’Escola promocionat pel Consell Català de Ressuscitació, el Departament d’Educació i el Centre de Formació i Innovació en Simulació de la Universitat Rovira i Virgili. Al llarg d’aquest 4 anys més 2000 alumnes han rebut formació bàsica per tenir recursos i actuar de forma eficient davant una emergència amb una persona que pateix una aturada cardíaca.

Moltes gràcies a totes les entitats i a l’alumnat per la seva implicació.

https://twitter.com/simulacioURV