Graduat en educació secundària obligatòria 

15

Graduat en educació secundària obligatòria 

(alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa)

Els alumnes que no van obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa, es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius.

Criteris avaluació per matèries: enllaç

Preinscripció a les proves

De l’1 al 12 de febrer

 

Per tal de poder realitzar-la cal:

  • presentar la sol·licitud a la secretaria del centre degudament emplenada
  • una fotocopia del DNI
  • demanar cita prèvia per formalitzar la preinscripció al telèfon 977 301 189

 

Calendari
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció De l’1 al 12 de febrer de 2021​
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 15 i el 19 de febrer de 2021
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 22 al 24 de febrer de 2021
Realització de les proves 1 de març de 2021 (tarda)

 

Per més informació, entrar al següent enllaç: Proves Graduat ESO