Escola Verda

L’institut, amb l’impuls de la Comissió d’Escola Verda que coordina la nostra companya Delfi Belló, participa, conjuntament amb 13 altres centres que formen part de la Xarxa d’Escoles Verdes de Tarragona, de l’acció conjunta que té com ha finalitat sensibilitzar sobre l’abocament il·legal de residus a la ciutat de Tarragona. L’alumnat de les diverses escoles i instituts estan localitzant els abocaments il·legals que ens envolten. L’objectiu és fotografiar-los, ubicar-los i fer-ne un recull per tal de poder elaborar un material audiovisual per denunciar i sensibilitzar la resta de l’alumnat i la població en general.

El Diari de Tarragona recull aquesta acció, llegiu-ne més informació en l’enllaç que hi ha a la fotografia adjunta