Organigrama

Equip Directiu

 • Directora: Àngels Adern
 • Cap d’Estudis: Juan Carlos Elijas
 • Secretari: Rafael Larrañaga
 • Coordinadora Pedagògica: Mar López

Coordinació d’ ESO

 • Coordinació 1r/2n ESO: Patrícia Rueda
 • Coordinació 3r/4t ESO: Joana Angós

Coordinació de Batxillerat

 • Coordinació Batxillerat: Miquel Albadalejo

Altres coordinacions

 • Coordinació d’Activitats: Montse Díaz
 • Coordinació de Riscos laborals i Estada a l’Empresa: Teresa Perelló
 • Coordinació Informàtica i TAC: Ricard Valero
 • Coordinació Revista i Biblioteca: Alba Potente
 • Coordinació LIC: Vanessa Torres
 • Coordinació TIC: Xavier Sastre
 • Coordinació Escola Verda i Servei Comunitari: Delfi Belló

ESO Tutors

 • Tutoria 1r ESO A: Sara Pedret
 • Tutoria 1r ESO B: Albert Serralta
 • Tutoria 1r ESO C: Mònica Caballero
 • Tutoria 2n ESO A: Joan Carles Ferré
 • Tutoria 2n ESO B: Conchi Vaz
 • Tutoria 2n ESO C: Ximo Arnau
 • Tutoria 3r ESO A: Antonia Maria Lucena
 • Tutoria 3r ESO B: Susana del Amo
 • Tutoria 3r ESO C: Xavier Sastre
 • Tutoria 4t ESO A: Xavier Sarró
 • Tutoria 4t ESO B: Elisenda Hernández
 • Tutoria 4t ESO C: Alba Potente
 • Tutoria Aula d’acollida: Marcel Casas
 • Tutoria PIM/PdC : Mª Jesús Ayuso

BATXILLERAT

 • Tutoria 1r Batxillerat A: Marta Ferre
 • Tutoria 1r Batxillerat B: Rosanna Gavaldà
 • Tutoria 1r Batxillerat C: Pilar Izquierdo
 • Tutoria 1r Batxillerat D: Àngela Marcet
 • Tutoria 2n Batxillerat A: Rosa Bara
 • Tutoria 2n Batxillerat B: Maite Blay
 • Tutoria 2n Batxillerat C: Magí Aloguín

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament de Matemàtiques: Àngel Muñoz
 • Cap de departament de Llengua i Literatura Castellana: Mª José Jarillo
 • Cap de departament de Llengua i Literatura Catalana: Eduard Figueras
 • Cap de departament de Llengües Estrangeres: Conxita Badia
 • Cap de Seminari de Llengües Estrangeres: Carme Buj
 • Cap de departament d’Història i Geografia: Jaume Giménez
 • Cap del seminari de Clàssiques: Esteve Bou
 • Cap de departament de Física i Química: Teresa Fortuny
 • Cap del seminari de Biologia i Geologia: Delfi Bello
 • Cap de departament de Tecnologia: Luis González
 • Cap de departament Artísitic: Carme Domingo
 • Cap de departament d’Educació Física: Àfrica Badia
 • Cap de departament d’Orientació: Lourdes Pérez

Suport Educatiu

 • Educadora SIEI: M. Carmen Leiva
 • Vetlladora: Antonieta

Secretaria

 • Anna Santolaria
 • Mari Baos

Consergeria

 • Juco Vendrell
 • Nati Pérez

Centre

Bústia General: e3003732@xtec.cat