Organigrama

Equip Directiu

 • Directora: Àngels Adern
 • Cap d’Estudis: Juan Carlos Elijas
 • Secretari: Xavier Sastre
 • Coordinadora Pedagògica: Mar López

Coordinació d’ ESO

 • Coordinació 1r/2n ESO: Patrícia Rueda
 • Coordinació 3r/4t ESO: Alba Potente

Coordinació de Batxillerat

 • Coordinació Batxillerat: Miquel Albadalejo

Altres coordinacions

 • Coordinació d’Activitats: Montse Díaz
 • Coordinació de Riscos laborals: Albert Serralta
 • Coordinació Estada a l’Empresa: Teresa Perelló
 • Coordinació Digital: Ricard Valero
 • Coordinació Revista i Biblioteca: Alba Potente
 • Coordinació LIC: Vanessa Torres
 • Coordinació Escola Verda i Servei Comunitari: Delfi Belló

ESO Tutors

 • Tutoria 1r ESO A: Carme Aragonès
 • Tutoria 1r ESO B: Sebastià García
 • Tutoria 1r ESO C: Gabriel Vallès
 • Tutoria 2n ESO A: Joan Carles Ferré
 • Tutoria 2n ESO B: Rafael Marí
 • Tutoria 2n ESO C: Ana Isabel Adan
 • Tutoria 3r ESO A: Pilar Izquierdo
 • Tutoria 3r ESO B: Conchi Vaz
 • Tutoria 3r ESO C: Miquel Àngel Vives
 • Tutoria 4t ESO A: Elisenda Hernández
 • Tutoria 4t ESO B: Marcel Casas
 • Tutoria 4t ESO C: Cristina Ruano
 • Tutoria Aula d’acollida: Sònia Àlvarez
 • Tutoria PIM/PdC : Mª Jesús Ayuso i Vanessa Torres

BATXILLERAT

 • Tutoria 1r Batxillerat A: Rosa Bara
 • Tutoria 1r Batxillerat B: Maite Blay
 • Tutoria 1r Batxillerat C: Damià Ripollès
 • Tutoria 1r Batxillerat D: Eva Calvente
 • Tutoria 2n Batxillerat A: Ximo Arnau
 • Tutoria 2n Batxillerat B: Jaume Giménez
 • Tutoria 2n Batxillerat C: Rosanna Gavaldà i Eva Cortès

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament de Matemàtiques: Àngel Muñoz
 • Cap de departament de Llengua i Literatura Castellana: Mª José Jarillo
 • Cap de departament de Llengua i Literatura Catalana: Sara Pedret
 • Cap de departament de Llengües Estrangeres: Conxita Badia
 • Cap de Seminari de Llengües Estrangeres: Carme Buj
 • Cap de departament d’Història i Geografia: Antònia Maria Lucena
 • Cap del seminari de Clàssiques: Esteve Bou
 • Cap de departament de Física i Química: Susana del Amo
 • Cap del seminari de Biologia i Geologia: Delfi Belló
 • Cap de departament de Tecnologia: Luis González
 • Cap de departament Artístic: Carme Domingo
 • Cap de departament d’Educació Física: Àfrica Badia
 • Cap de departament d’Orientació: Lourdes Pérez

Suport Educatiu

 • Educadora SIEI: Elisabet Mateo
 • Vetlladora: Antonieta Porqueras

Secretaria

 • Anna Santolaria
 • Mari Baos

Consergeria

 • Juco Vendrell
 • Nati Pérez

Centre

Bústia General: e3003732@xtec.cat