Descarrega’t aquí la butlleta inscripció a l’AMPA Pons d’Icart 2019-20

Els objectius de l’AMPA són: participar en el Consell Escolar del Centre, promoure la participació dels pares i servir de canalització entre ells i el centre i subvencionar algunes de les activitats que organitza el centre i amb les sortides que es programen durant el curs: Cala Montjoi, setmana a la neu, viatges de fi de curs (4t d’ESO i 2n de Batxillerat), intercanvis amb centres d’altres països, premis literaris i de matemàtiques, orles ….. 

Les activitats escolars que van estar subvencionades por la nostra Associació durant el curs 2018/2019 són les següents:

– Cala Montjoi (1r-2n ESO) ………………………………………………………… 12,00 € (per alumne).

– Esquiada (3r-4t ESO i 1r BAT) …………………………………………………… 23,00 € (per alumne).

– Viatge fi  de curs a Madrid (4t ESO) …………………………………………….. 15,00 € (per alumne).

Intercanvi amb Dinamarca (1r BAT ……………………………………..……….. 30,00 € (per alumne).

Viatge fi de curs a Berlin (2n BAT) ………………………………………………. 15,00 € (per alumne).

– Sortides al teatre, a Barcelona, Valls, etc. (tots els cursos).

– Premis:  Sant Jordi, Dia del llibre, redacció en llengües estrangeres, carnaval, etc.  (tots els cursos).