ROBÒTICA:

Des del curs 2016-17, l’Institut Pons d’Icart ha estat introduint la robòtica dins el currículum de tecnologia al llarg de l’ESO i com a temàtica en diversos Treballs de Recerca del batxillerat.

En el primer cicle de l’ESO, es treballa la robòtica utilitzant l’equipament de Lego Mindstorms NXT, en una matèria optativa a 2n d’ESO i en una activitat extraescolar que es fa els dimarts de 16.15 a 17.45 h i que imparteix el professor Luis González. Al final de curs, l’institut participa en la First Lego League, una trobada on cada institut ha de resoldre una sèrie de reptes relacionats amb la robòtica dins l’entorn Lego.

A 3r i 4t de l’ESO, es treballa la robòtica dins les matèries de Tecnologia i Informàtica utilitzant l’entorn CTC (Tecnologies creatives a l’aula) mitjançant una sèrie de projectes que introdueixen conceptes bàsics de programació, electrònica i mecànica d’una manera accessible i lúdica. Es promou la utilització d’Internet com la principal eina per a la recopilació d’informació i documentació dels projectes que es construeixen. S’introdueix la programació utilitzant Processing i Arduino. El projecte CTC és una col·lecció de més de 20 projectes de robòtica i que consta també d’un espai col·laboratiu. En acabar els diferents mòduls de l’entorn Moodle de CTC es realitza una trobada al Cosmocaixa de Barcelona on cada centre participant presenta els projectes propis desenvolupats a l’aula.

L’ensenyament de la robòtica permet introduir i aprofundir en conceptes d’electricitat, electrònica (tant analògica com digital) i mecànica, creant projectes multidisciplinaris on l’alumne va adquirint habilitats i coneixements de manera col·laborativa. La robòtica permet aprofunditzar també en la utilització d’eines TIC i donat que molta informació es troba en anglès, també ens permet millorar la competència en llengua estrangera i utilitzant-la conjuntament amb el català pel desenvolupament dels continguts a classe.