On som

Institut Pons d’Icart
Carrer Assalt, 4
43003 Tarragona

Escoles adscrites a l’institut:

Escola Miracle, Escola Pau Delclòs, Escola Saavedra