APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUT I LLENGUA ESTRANGERA (AICLE):

L’aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera (AICLE) és un enfocament educatiu en el qual una llengua estrangera s’utilitza com a mitjà d’instrucció per ensenyar continguts de matèria a un nombre majoritari d’aprenents. L’aplicació d’aquesta metodologia es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua i practicar-la sense incrementar les hores del currículum específicament destinades a l’ensenyament i a l’aprenentatge de la llengua.

L’AICLE contribueix a incrementar la competència lingüística de l’aprenent a través de reptes cognitius i d’activitats de resolució de problemes, promou i encoratja l’autonomia de l’aprenent i l’ajuda a desenvolupar competències del pensament (thinking skills). Les classes AICLE es caracteritzen per l’ús que es fa de la llengua amb un propòsit real, és a dir, el seu ús és autèntic i, per tant, molt més significatiu per als alumnes.