El nostre Institut proporciona un grau excel·lent de formació, com ho demostren els resultats obtinguts pel seu alumnat, en una variada oferta d’estudis per a les tres modalitats de batxillerat:

  • Científic-Tecnològic.
  • Humanístic-Social.
  • Artístic (arts escèniques, música i dansa).

Relacionat amb el currículum de batxillerat, l’Institut dissenya un ampli ventall d’activitats complementàries a les activitats regulars a l’aula. Entre d’altres:

– Assistència a obres de teatre.
– Participació en premis literaris.
– Intercanvi amb alumnes danesos.
– Participació en premis de l’àmbit científic.
– Activitat d’esquí.
– Excursions per l’entorn natural.
– Actuacions de l’àmbit artísitic.
– Tallers i xerrades de Ciència i fòrum Trics.
– Viatge de BAT a Berlín.

Alumnes de 1r de BAT visiten els platós de televisió al Campus Catalunya de la URV

El passat 3 d’octubre, alumnes de l’Institut Pons d’Icart de 1r. de batxillerat que cursen l’assignatura “Cultura Audiovisual”, acompanyats per la professora M.Carme Domingo, van anar al Campus Catalunya per visitar els platós de televisió de la Facultat de Lletres de la URV en els estudis de Grau de Comunicació Audiovisual i Periodisme.

La vista fou a càrrec d’Isidre Monreal, coordinador de l’Àrea Tècnica del Departament d’Estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat. Ell va explicar als alumnes tot el necessari per a la realització dels programes de televisió, així com també el funcionament dels platós i el referent al set de rodatge i sistema d’il·luminació dels mateixos.

Els alumnes van gaudir durant dues hores de la visita i van tenir l’oportunitat de preguntar tot tipus de curiositats sobre aquest mitjà de comunicació tan mediàtic. Com va destacar lsidre Monreal : “aquí s’ha de fer que allò que sembla o és difícil, sigui fàcil”.

Cal tenir present que en aquestes instal·lacions realitzen pràctiques de laboratori tots els estudiants del grau de Comunicació Audiovisual i  Periodisme de la Facultat.