Activitats extraescolars

L’institut organitza al llarg del curs, activitats complementàries que es desenvolupen tant a dins com a fora del reciente escolar.

  • Intercanvis escolars amb Dinamarca i Polònia
  • Concurs literari de Sant Jordi, Miguel de Cervantes i Dia de la Poesia
  • Concerts de Nadal, i de Final de curs
  • Premi d’Investigació Matemàtica
  • Visites culturals per la ciutat
  • Xerrades d’orientació cap a estudis universitaris i professionals
  • Colònies en la natura per al primer cicle de l’educació secundària
  • Setmana blanca
  • Viatge d’estudis a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat

Recull d’activitats a Blogger cursos 2016/17 i 2017/18

Activitats curs 2015/16 

Activitats curs 2014/15 

Activitats curs 2013/14 

Activitats cursos anteriors a 2013