Alumnes de 3r d’ESO visiten la depuradora de Tarragona

Els alumnes de 3r., han visitat la depuradora d’aigues residuals de Tarragona (EDAR) on han pogut veure els processos que es duen a terme per depurar les aigues residuals. La depuradora de Tarragona, situada a l’interior del recinte portuari, consta d’un sistema de depuració biològica. Disposa de dues línies de tractament, la de l’aigua amb el pretractament, la decantació primària, el procés biològic i la decantació secundària i la línia de tractament de fangs on trobem els espessadors per flotació, digestors anaeròbics i deshidratació per centrífugació i el compostaje de fangs. I finalment la línia de tractament del biogàs procedent dels digestors de llots i la cogeneració. La visita també ha servit per concienciar respecte d’actituds que hem de tenir respecte la conservació del mediambient.