XIV jornades d’Educació Emocional i Neurociència.

L’institut Montsià va participar en les XIV jornades d’Educació Emocional i Neurociència que es van fer a Barcelona, presentant el pòster LES EMOCIONS ENS MOUEN.

L’educació emocional s’emmarca dins els moviments de renovació pedagògica, de llarga tradició a Catalunya, que es proposen educar per a la vida. Manifestacions recents d’aquests moviments són Escola Nova 21 i Xarxes pel Canvi. Considerem que hi ha arguments de pes perquè l’educació emocional estigui al centre del canvi educatiu i, per tant, hauria d’ocupar un espai de rellevància dins aquests moviments d’innovació pedagògica.

Moltes escoles i instituts es van interessar per l’experiència, cosa que es va fer amb gratitud, donant veu al Montsià.