VISITA A L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE DE L’AMPOLLA (Consorci d’Aigües de Tarragona)

El dijous, dia 5 d’abril, els alumnes de primer i segon elèctric i els de primer i segon de manteniment electromecànic van fer una visita a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de l’Ampolla.

Es va explicar tot el procés que es segueix des de que s’agafa l’aigua del riu a Campredó, s’impulsa cap a l’ETAP de l’Ampolla, on es potabilitza i mitjançant la xarxa de distribució es subministra a Tarragona.

Els alumnes van poder visitar les instal·lacions on es duen a terme les diferents fases del procés de potabilització.

Una sortida enriquidora, que va permetre als alumnes conèixer un poc millor el nostre territori.