Som Excel·lents!!!

El passat dia 8 de novembre, l’Institut Montsià va rebre un Diploma atorgat pel Departament d’Ensenyament per la seva contribució a la millora de la qualitat educativa com a centre d’excel·lència segons el model e2CAT +400. El Diploma fou lliurat per l’Honorable Sr. Josep Bargalló, Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i pel Sr. Joan-Lluís Espinós, Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Aquest certificat és un reconeixement a la professionalitat i les bones pràctiques educatives de tot l’equip humà d’un centre que s’esforça per la millora contínua de l’ensenyament, i per donar una formació personal i professional de la màxima qualitat a l’alumnat, amb tot un seguit de serveis i activitats complementàries relacionades amb la innovació, la creativitat, l’emprenedoria o les pràctiques en empreses de l’entorn i estrangeres, entre altres, les quals aporten un plus de valor afegit a l’experiència i l’aprenentatge que s’emporta el nostre alumnat.

L’acte va tenir lloc al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la XVI Jornada de Qualitat en l’Ensenyament, organitzada pel Departament d’Ensenyament a través del seu Programa de Qualitat i Millora Contínua, que té l’objectiu d’ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió, d’acord amb els estàndards internacionals ISO9001 i EFQM, els quals faciliten i donen suport a la gran diversitat d’activitats realitzades a l’Institut Montsià.

Aquest any la Jornada s’ha enfocat en la importància que té la gestió de la innovació per tal que la creativitat de les persones i grups d’interès es materialitzi en la pràctica en tots els processos i serveis del centres educatius. La ponència marc es va dedicar a “La gestió de la innovació” a càrrec del Sr. Xavier Ferràs, Director Custom Programs ESADE Business School, i Professor d’Operacions, Innovació i Data Sciences a ESADE, i també cal destacar “L’alumnat: centre de la innovació” a càrrec del Sr. David Bueno, professor i investigador de genètica de la Universitat de Barcelona.

Entre les activitats programades, es va organitzar un Work-cafè on els diferents centres del Programa de Qualitat i Millora Contínua de Catalunya vam intercanviar bones pràctiques educatives i de gestió, on l’Institut Montsià es va fer càrrec de 5 ponències en les taules dedicades a “Com millorar la gestió de la qualitat a l’aula”, “Treball per projectes a Cicles Formatius”, “El model d’excel·lència en la gestió educativa: e2CAT”, “Integració de l’FP Dual en el sistema de gestió” i “Experiències emprenedores: campaments d’innovació i emprenedoria”, i també va participar en les taules dedicades a la “Gestió de l’eficiència energètica” i “Com millorar la gestió de la comissió de seguiment de convenis d’FP Dual”.