VII Fòrum Trobada amb Empreses de l’Institut Montsià

El dimarts 17 de desembre vam realitzar el VII Fòrum Trobada amb Empreses de l’Institut Montsià. Una
jornada plena de moments màgics. Ens sentim agraïts, afortunats, satisfets, contents i feliços de veure
totes les persones que confieu tant i tant en nosaltres.
Tots som comunitat educativa. La nostra comunitat educativa està formada per totes les persones que
intervenen en el procés educatiu. L’alumnat rep part de la seva formació en el nostre centre. L’altra part
l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa. La formació DUAL neix amb la
aquesta vocació, que l’alumnat pugui formar-se també en l’entorn de l’empresa i aprendre per mitjà del
treball. Per això hem d’estretir els vincles entre tots els actors implicats en la formació de l’alumnat:
empreses, organitzacions, administració, alumnat, professorat…
Junts + lluny!