Pla d’obertura de l’Institut Montsià

Pla d’obertura de l’Institut Montsià

Amb l’arribada de la Fase 2 de desescalada en el confinament, prevista pel proper dilluns 1 de juny de 2020 s’han dictat instruccions per la reobertura del centres educatius.

Segons les instruccions que s’han rebut hem elaborat un Pla d’Obertura de l’Institut Montsià, que trobareu adjunt en aquesta entrada conjuntament amb altra informació, que regula les condicions d’aquesta obertura i que a grans trets implica que:

  • El centre romandrà obert però l’activitat lectiva continua sent telemàtica..
  • Al centre no hi romandrà de forma permanent cap docent. Per condició de vulnerabilitat o de conciliació hi haurà docents que de cap manera podran fer cap tipus de treball presencial.
  • El 3r trimestre es va iniciar en situació de confinament i amb docència telemàtica i el curs finalitzarà amb docència telemàtica.
  • Les proves de segona convocatòria programades pels dies 9, 10, 11 i 12 de juny es realitzaran de forma telemàtica.
  • El lliurament dels butlletins amb les notes finals es realitzarà de forma telemàtica.
  • Les accions educatives presencials seran pels casos o motius en què sigui impossible una resolució o un tractament telemàtic i/o telefònic.
  • L’accés al centre serà absolutament restringit, controlat, limitat i necessàriament amb cita prèvia pels canals que el centre té a la seva disposició (correu electrònic de centre ,i correu electrònic corporatiu, telèfon del centre) i que s’adreçaran directament a la persona afectada.
  • El possible accés dels alumnes al centre està supeditat a les condicions i requisits que apareixen al Pla d’Obertura de l’Institut Montsià i a més a més han d’anar acompanyats d’una declaració responsable per part de l’alumnat o dels pares, mares i/o tutors legals, si aquest és menor d’edat.
  • En tot moment cal complir les mesures generals de protecció i prevenció.

Us demanem doncs que llegiu atentament tota la documentació que els adjuntem i que acompanyen aquest Pla d’Obertura de l’Institut Montsià: