Ja hem constituït l’empresa NATUR FRESH WORLD S.L. davant del notari!

Els estudiants del segon curs del CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials van constituir l’empresa simulada NATUR FRESH WORLD amb el Notari IVÁN CASTEJÓN. L’objectiu de la visita era conèixer com es constituïa i com s’escripturava una Societat Limitada. Agrair les explicacions i l’atenció que ens va dedicar el Sr. Castejón. Moltes gràcies!