Actualització Informacions Certificacions B1 i B2 anglès i francès

Benvolgut alumnat,

Avui hem rebut les següents informacions sobre les Certificacions del B1 i B2 d’alnglès i francès de l’EOI Amposta, als qual agraïm les informacions.

Només es duran a terme les proves del Pla Experimental de Llengües Estrangeres, la resta han estat cancel·lades.

Les dates per a les proves del Pla Experimental seran anunciades pel Departament d’Educació pròximament, possiblement es duran a terme a la tardor (octubre o novembre) estigueu atents al web http://www.gencat.cat/ensenyament

Us seguirem informant.

Salutacions

Bon dia,

Ens adrecem de nou a vosaltres per comunicar-vos les últimes notícies que hem rebut sobre les proves de certificació:
Avui s’ha publicat la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.
 
En aquesta publicació es resol:
-5 Suprimir tot el que fa referència a la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.
 

Així doncs, les proves de certificació de la convocatòria ordinària queden cancel·lades, tant per a l’alumnat oficial com per al lliure.

 
Pel que fa a les proves per al Programa Experimental regulada a la Resolució EDU/2586/2019, de 8 d’octubre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020, la resolució publicada estableix que els nous calendaris d’actuació es faran públics a la pàgina web del Departament d’Educació (www.gencat.cat/ensenyament).
 
Cordialment,
EOI Amposta