Matriculació 2021-2022

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LA MATRICULACIÓ
a) HORARI D’ATENCIÓ:
És molt important demanar CITA PRÈVIA al següent enllaç.

Calendari pendent de publicació.

b) DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR PER FER LA MATRÍCULA:
Imprès de matrícula

Fotocòpia del carnet de vacunacions

Full d’autorització d’ús d’imatge de l’alumne/a

Full d’autorització de sortides dins el municipi

Full d’autorització de desplaçaments al pavelló

Full d’autorització de sortides genèrica

Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals a Internet

Full d’autorització COVID

Fitxa mèdica

Carta de compromís

No cal adjuntar fotos, perquè les farem digitals el primer dia de classe.

c) LLIBRES, MATERIAL I SORTIDES
A finals de juny principis de juliol farem una reunió amb tots els pares/mares per tal d’informar-vos del projecte pedagògic, de l’organització del nou centre, del calendari del curs i de l’horari dels alumnes.
També explicarem el tipus de material que utilitzarem a classe i les sortides previstes, amb el cost total corresponent (la quantitat encara no la podem concretar). El pagament per aquests conceptes s’haurà de fer més endavant.
Cordialment.