Documents de centre

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula les obligacions de publicitat activa de les administracions públiques i estableix el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania.

En aquest àmbit, el Departament d’Educació ha aprovat la seva política de transparència per al compliment de les obligacions de publicitat activa, obertura de dades públiques, bon govern i participació ciutadana.

Podeu consultar a continuació els següents documents de centre: