L’institut

Educar no és omplir, sinó encendre;

no consisteix en injectar coneixements,

sinó en assenyalar camins, provocar preguntes,

obrir possibilitats.

J. Wagensberg

 • Què fem

  Acompanyem els nois i les noies, al llarg de quatre anys, en la seva formació, el seu creixement i la descoberta de si mateixos, perquè puguin madurar i desplegar les seves potencialitats.

  Ens proposem ser-los útils com a referents i facilitadors de recursos i aprenentatges, amb propostes suficients i bones per a poder indagar qui són, què necessiten i aconseguir aprenentatges profunds.

  Ho fem convençuts que cadascun d’ells i elles és únic, valuós i digne de la confiança necessària per abordar el seu propi recorregut.

  Ens servim dels temps, les metodologies, les eines i els materials que elaborem, i ens mantenim en un procés de reflexió i revisió permanent, que implica tot l’equip.

  Treballem des de la inquietud professional, el compromís amb el projecte, i l’estimació pels nois i noies i les seves famílies.

 • Per què treballem

  Per contribuir a la maduració, l’enfortiment i l’educació dels nois i noies.

  Per facilitar-los aprenentatges profunds:

  • Des del treball de les competències bàsiques i clau per a l’aprenentatge en base al pensament crític i a la resolució de problemes i reptes.
  • Des del treball col·laboratiu i la comunicació efectiva del coneixement i els processos d’aprenentatge.
  • Des de la mentalitat de creixement i la confiança en les pròpies capacitats, obrint pas a l’aprenentatge autodirigit. 

Perquè puguin assolir un coneixement amb sentit que els estimuli a conèixer el món i estimar-lo des de la curiositat, el sentit     crític, la reflexió i l’alegria.

    Perquè estiguin preparats, segueixin creixent i se’n surtin en els seus nous reptes personals en acabar l’ESO.

 • Com ho fem
  • Formem grups heterogenis, que inclouen diversos ritmes, interessos i capacitats, i enriqueixen el treball de tot el grup.
  • Ens organitzem en grups de 20 alumnes.
  • Tenim un marc horari general de 8.15 h a 15.00 h:
   • Amb dues pauses de 30’ i 15
   • Amb Sessions de 45’ i Franges d’1h 30’
  • Treballem amb una proposta d’aprenentatges pròpia, que combina tres àmbits generals i metodologies diverses:
   • El curricular específic (matèries).
   • Els aprenentatges interdisciplinaris (PTI: projectes cientificotecnològics i socials; PLG: propostes lingüístiques globalitzades).
   • Els aprenentatges no formals (tallers trimestrals).
  • Donem valor a les experiències a l’exterior, i per això incorporem amb freqüència sortides, caminades, tallers i espectacles de teatre i dansa.
  • Comptem amb les famílies com a part del projecte, les escoltem i les impliquem en activitats diverses perquè estiguin connectades amb els nostres processos d’aprenentatge.