Programa de Pràctiques com a centre formador

Amb la voluntat de participar activament en la formació dels futurs docents i també amb la intenció d’oferir als estudiants universitaris (pràcticums) la possibilitat de conèixer, experimentar, reflexionar i criticar un projecte educatiu innovador i orientat cap a la transformació educativa, el curs 2016/2017 l’Institut La Sínia es va incorporar al programa de pràctiques com a centre formador. Des d’aleshores han fet les seves pràctiques al centre una quinzena d’estudiants, provinents de diferents universitats, amb un grau de satisfacció mútua molt alta.

Aquest curs 2019-2020 fem de tutors d’alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria en pràctiques de les universitats UAB, UB, URL, UdG, VIU.

Pla d’Acollida Pràcticums