Formació dels professionals del centre

Per a continuar avançant en la millora metodològica i afrontar els reptes educatius del s XXI, el nostre centre participa en activitats de millora professional i  xarxes d’intercanvi d’experiències amb instituts innovadors i compromesos amb el canvi educatiu.

  • Formació en centre

Aquest curs 2019-2020 els professors del centre s’han format en metodologies STEM sobretot enfocades a la branca de la robòtica i la programació. La formació ha estat impartida per Make and Learn qui també proporciona recursos, materials i suport als docents per implementar els projectes que es duran a terme en aquesta línea.

 

 

També s’ha ofert als docents un assessorament a través d’un professional de l’ESCAC amb l’objectiu d’acompanyar millor al nostre alumnat a aconseguir la realització de vídeos de qualitat. En aquest assessorament s’hi treballa la llum de les imatges, del so, la posada en escena,… per tal d’aconseguir traslladar a l’espectador emocions a través de la càmera.

 

  • Escola Nova 21

El nostre centre forma part del programa EscolaNova21, impulsat entre d’altres per el Centre UNESCO de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, amb el suport del Departament d’Ensenyament, que té per objectiu acompanyar el canvi educatiu cap a una escola avançada mitjançant la formació d’una xarxa de més de 300 centres educatius d’arreu de Catalunya.

 

  • Xarxa d’Instituts Innovadors

El nostre centre forma part de la xarxa 2 de centres innovadors de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquests centres ens trobem periòdicament per a compartir experiències, reflexions i projectes a l’entorn de la innovació educativa que portem a terme en els nostres instituts.